Groningen Congres Bureau

Intermediair

Het Groningen Congres Bureau is uw logische aanspreekpunt wanneer u een congres, beurs, incentive, event, expositie, of andere bijeenkomst organiseert. Eéndaags of meerdaags.

Wij kunnen u alle mogelijkheden voorleggen en vele nuttige contacten voor u leggen. Wij kennen de ins en outs. Wij weten wie, wat, waar en hoe en wij werken vanuit een neutrale, ongebonden positie. U krijgt informatie en advies op basis van úw wensen en behoeften. Zo onafhankelijk mogelijk. Om dit te onderstrepen bieden wij u onze diensten als intermediair gratis aan. Het GCB is de intermediair tussen u en de zaken wereld, de plaatselijke en regionale overheden en de academische wereld.

Groningen Congres Bureau – een Erkend Congresbedrijf                                                
(www.erkendcongresbedrijf.nl)

Het predikaat houdt in dat het congresbedrijf tal van zekerheden biedt op alle relevante organisatorische gebieden van het specifieke werkterrein. De voorbereiding, organisatie en begeleiding voor en na het congres verlopen daarmee vlekkeloos. De Erkenningsregeling voor congresbedrijven is begin 1996 geïntroduceerd door de Vereniging Nederlandse Congresbelangen (VNC). Doelstelling van de erkenningsregeling is de kwaliteit in de congresbranche te garanderen en uit te dragen welke congres organisatiebureaus continu kwalitatief hoogwaardige congresdienstverlening leveren.